Čištění DPF filtru

Čištění DPF filtru (Diesel Particulate Filter, také známý jako filtr pevných částic) je součástí emisní kontroly automobilů s naftovými motory. DPF filtr zachycuje pevné částice (saze) ve výfukových plynech, které následně ukládá do filtračního média. Při jeho zanesení může dojít k narušení správného chodu motoru, zvýšení spotřeby paliva a zvýšení emisí. Proto je třeba ho pravidelně čistit, aby se tomu předcházelo.

Čištění DPF filtru probíhá buď pasivně pomocí čistících přídavků v palivu nebo aktivně pomocí speciálního regeneračního procesu během jízdy. Při něm se zvýší teplota výfukových plynů, aby se usazené saze spálily.