Čištění EGR ventilu

EGR ventil (Exhaust Gas Recirculation) slouží k snížení emisí oxidu dusíku (NOx) tím, že část výfukových plynů vrací zpět do motoru. Jeho čištění je součástí emisní kontroly v automobilech s naftovými a některými benzinovými motory.

EGR ventil je náchylný k ucpání nečistotami z výfukových plynů a jeho ucpáním může vést k sníženému výkonu motoru, horšího spalování paliva, zvýšení emisí a spotřeby paliva a narušení správného chodu motoru. EGR ventil je proto důležité pravidelně čistit, nejlépe každých 50 000 až 100 000 najetých kilometrů. Čištění EGR ventilu se provádí buď manuálně, chemicky nebo použitím čistících zařízení přímo k tomu určených.