Čištění filtru pevných částic

Čištění filtru pevných částic (DPF) je součástí emisní kontroly v automobilech s naftovými motory. Filtr pevných částic zachycuje pevné částice z výfukových plynů a ukládá je do filtračního média. Při zanesení filtru pevných částic může dojít k narušení správné funkce motoru, zvýšení emisí a zvýšení spotřeby paliva, proto je třeba filtr pravidelně čistit.

Čištění filtru pevných částic může být provedeno buď aktivně za pomoci speciálního procesu regenerace prováděného během jízdy, nebo pasivně pomocí aditiv přidávaných do paliva.