Plnění klimatizace

Plnění klimatizace do auta probíhá zásadně v autoservisu a zajišťuje správnou úroveň chladícího média v systému, což umožňuje správný běh klimatizace, její dlouhou životnost a také snižuje emise skleníkových plynů, které vznikají únikem chladícího média do ovzduší. Správný chod klimatizace pomáhá udržovat ve voze příjemnou atmosféru a v chladných dnech také pomáhá snižovat vlhkost, čímž se okna méně zapařují.